top of page

Effect of a growth enhancer Carbon Kick Booster® on mites and natural mite enemies in apple

 

Tuomo Tuovinen

Plant Production Research, MTT Agrifood Research Finland, 31600 Jokioinen, Finland

Carbon Kick Booster (CKB) valmisteen vaikutuksia vatunäkämäpunkkiin ja omenankellastaja- punkkiin tutkittiin laboratoriokokeissa. Lisäksi tehtiin vioituskoe vadelmalla ja kenttäkoe omenalla.

Vastuullinen tutkija

Erikoistutkija Tuomo Tuovinen
MTT Kasvintuotannon tutkimus, kasvinsuojelu

The effect of Carbon Kick Booster (CKB) on the raspberry leaf and gall mite (Phyllocoptes gracilis) and the apple rust mite (Phyllocoptes schlechtendali) was studied in laboratory. A field test for observation of possible injury effect of sprayings was arranged on raspberry and a field experiment on apple. 

Responsible researcher 

Principal research scientist Tuomo Tuovinen

MTT Plant Production Research, Plant Protection 

Carbon Kick Booster soveltuu tehonsa puolesta paitsi vihannespunkin ja härmän, myös ainakin vapaana elävien äkämäpunkkien torjunta-aineeksi.

Valmiste soveltuu erittäin hyvin osaksi kasvintuhoojien resistenssinhallintaa, koska sen vaikutustapa on sellainen, ettei niveljalkaisissa kehitys sille sietokykyä. 

Tutkijat

Irene Vänninen ja Tuomo Tuovinen
Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus 31600 Jokioinen 

Käsittelen tässä työssä biorationaalisista valmisteista saippuoita, öljyjä, kasviuutteita ja gelatiinivalmistetta AGRI 50E, joiden torjuntamekanismi on pääosin fysikaalinen.

Pauliina Laitinen

Agropolis Oy 

Opinnäytetyön tavoitteena on löytää vaihtoehtoinen ja nykyisiä torjunta- aineita ekologisempi tapa härmäntorjuntaan perennoilla.

 

Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö 

Puutarhatalouden koulutusohjelma, Lepaa, 15.3.2011

Suvi Lahti 

Mansikan alasleikkaus- ja härmäntorjuntakoe perustettiin syksyllä 2014 hyväksi käyttäen vuonna 2012 perustettua `Polka` -mansikkalajikkeen kasvustoa. Kokeella haluttiin selvittää, miten alasleikkaus ja Carbon Kick Boosterilla tehty härmäntorjunta vaikuttavat seuraavan vuoden satoon ja kasvuston härmäisyyteen.

Raija Kumpula

Savogrow

The effects of an ethanol based nutrient-supplemented solution on the growth and ̄owering of potted miniature roses and biomass production of dill sprayed either onto the leaves or applied in gaseous form are reported here. In addition, the uptake of 14C-radiolabelled ethanol by radish was studied.

K. Haakana a,c, L. Särkkä b, S. Somersalo a,c

a Department of Plant Production, University of Helsinki, P.O. Box 27, Fin-00014, Helsinki, Finland b Agricultural Research Centre of Finland, Toivonlinnantie 518, Fin-21500 Piikkiö, Finland c Department of Biosciences, University of Helsinki, P.O. Box 56, Fin-00014, Helsinki, Finland 

Tässä kokeessa testattiin triakontanolia sisältävän ruiskutteen tehoa kasvihuonekurkun kasvuun ja sadon muodostukseen. Tuloksia verrattiin käsittelemättömään kasvustoon.

L.Särkkä

MTT puutarhatuotannon koetuloksia kymmenen vuoden ajalta

Risto Tahvonen

MTT puutarhatuotanto, Piikkiö

Hantula juhlaseminaari

3.10.2008

Jukka Huttunen 

Olavi Junttila

Tromssan yliopisto

Tromssa, Norja 

Triacontanol (TRIA) is a natural plant growth regulator found in epicuticular waxes. It is used to enhance the crop production in millions of hectares, particularly in Asia. Quite a number of researchers have reported the TRIA-mediated improvement in growth, yield, photosynthesis, protein synthesis, uptake of water and nutrients, nitrogen-fixation, enzymes activities and contents of free amino acids, reducing sugars, soluble protein, and active constituents of essential oil in various crops. 

M. Naeem*, M. Masroor A. Khan and Moinuddin 

Department of Botany, Plant Physiology Section, Aligarh Muslim University, Aligarh 202 002, Uttar Pradesh, India 

Kokeessa viljeltiin tilliä, korianteria ja jääsalaattia tarkoituksena mitata hiililannoituksen vaikutusta koekasvien satotasoon.

Markku Hantula

CK Growing Oy

Videolla Jaakontaika®( Carbon Kick® Assimilator) ja Carbon Kick® Booster yhdistelmäruiskutuksen vaikutukset kurkulla ensimmäisen tunnin aikana. Huomaa lähes välitön nestejännityksen nousu.

Videolla Jaakontaika®( Carbon Kick® Assimilator) ja Carbon Kick® Booster yhdistelmäruiskutuksen vaikutukset tomaatilla ensimmäisen 40 minuutin aikana. Huomaa tässäkin nestejännityksen selkeä nousu.

Salaattikoe 10.6.2017-7.7.2017.

Kokeessa verrattiin Jaakontaialla käsiteltyjen jääsalaattien kasvua suhteessa käsittelemättömiin taimiin.

Video alkaa heti ruukutuksen ja ensimmäisen käsittelyn jälkeen, 21.6.2017. Lopputulokset videon lopussa.

Basilikan vertailukasvatus 14.2. - 17.3. 2018

Tässä kokeessa saavutettiin yli 45% ero käsiteltyjen ja käsittelemättömien ryhmien välillä.

Videolla kuvaa kasvatuskaapistamme, jossa Jaakontaika®( Carbon Kick® Assimilator) ja Carbon Kick® Booster yhdistelmäruiskutuksen vaikutukset tomaatilla ja kurkulla. Vasemman puolen kasvit on käsitelty 24 tuntia ennen kuvaamista. Huomaa varsinkin kurkun kasvu!

bottom of page